Haberler
İşverene Devlet Desteğiyle İlgili Kanun Yayımlandı

Asgari ücretin yaklaşık yüzde 30 artması, işverenin karşılaşacağı maliyeti de aynı oranda artıracağından, işveren kesimi tarafından işveren maliyetinin bir kısmının Devlet tarafından karşılanması yoğun olarak talep edilmiş, bu talep Hükümet tarafından da kabul edilmişti.

Konuya ilişkin düzenleme 14 Ocak 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapıldı ve söz konusu Kanun 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca aynı Kanun mali tatille ilgili bazı düzenlemeler de içeriyor.

Kanunun işverene yapılacak Devlet desteğiyle ilgili düzenleme içeren ve 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci maddeyi ekleyen 17 nci maddesi 1 Ocak 2016 tarihinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Devlet Desteği Asgari Ücretle Sınırlı Kalmadı

Kanun teklifinin ilk halinde Devlet desteği sadece asgari ücretle çalışan yani sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen işçiler için öngörülüyordu (Bkz. İşveren maliyetinin karşılaanmasıyla ilgili düzenlemenin ayrıntıları: Ancak Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklikle 2.550 TL ve altında ücretle çalışanlar kapsama alındı. (Bkz. İşverene yapılacak destek  Asgari Ücretle Sınırlı Kalmayacak) Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen aylık prime esas kazancı 2.550 TL ve altında olan işçilerle ilgili olarak işverenlere prim desteği sağlanacak.

Kişi Başına Aylık Destek 110 Liradan 100 Liraya Düştü

Aynı şekilde kanun teklifinin ilk halinde asgari ücretli her işçi için aylık 110 lira prim desteği öngörülüyordu. Komisyonda yapılan değişiklik sonucu bu destek günlük 3,33 TL’ye düşürüldü (aylık 99,90 TL).

Prim Desteğinden Yararlanan İşverenler Diğer Teşviklerden de Yararlanmaya Devam Edecek

Başta beş puanlık prim indirimi olmak üzere teşviklerden yararlanan işverenler, söz konusu prim desteği yanında teşvikten de yararlanmaya devam edecekler. Ancak işveren teşvikten yararlandığı için sigortalı adına aylık ödeyeceği aylık prim 99,90 TL’den düşük çıkıyorsa bu durumda sadece kalan prim tutarı için destek sağlanacak.