Açıklama

Yürürlükteki İlkyardım Yönetmeliğine göre (R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406) Tüm kurum ve kuruluşlarda,

 İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

 Hizmet verdiğimiz işletmelerin yukarı belirtilen ilkyardımcı ihtiyaçlarını Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan ASİL İLKYARDIM MERKEZİ tarafından sağlamaktayız. (ASİL İLKYARDIM MERKEZİ Tel:0258 264 7 264)

Bu eğitim ile her türlü ani hastalık, kaza, yaralanma, afet, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda profesyonel yardım gelene kadar tıbbi araç gereç kullanmadan, eldeki mevcut imkanlarla hasta veya yaralıya ilaçsız müdahale edebilecek duruma gelen İLKYARDIMCI yetiştirilmektedir.

Eğitim sonundaki sınavda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı'nca onaylı "İLKYARDIMCI" sertifikası verilecektir.

Temel İlkyardım Eğitim 2 gün (16 saat ) olarak düzenlenmektedir.

Genel ilkyardım bilgileri

Hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi

Temel yaşam desteği

Kanamalarda ilkyardım

Yaralanmalarda ilkyardım

Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım

Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım

Bilinç bozukluklarında ilkyardım

Zehirlenmelerde ilkyardım

Hayvan ısırmalarında ilkyardım

Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım

Boğulmalarda ilkyardım

Hasta/yaralı taşıma teknikleri