Açıklama

İşverenler,yasa ve yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı veya uzmanları ile sözleşme yapmak zorundadırlar.

Asil Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Firmaların talepleri doğrultusunda,  iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere ‘iş güvenliği uzmanlığı’ veya ‘iş güvenliği genel danışmanlığı’ sözleşmelerini yaparak hem proje kapsamlı hemde belirli süreli sözleşmeler yapmaktadır.

İş güvenliği uzmanı sözleşmesi ile 6331 sayılı iş güvenliği yasası ve ona bağlı çıkartılan yönetmeliklerde  yer alan iş güvenliği uzmanlarının görevlerinin işyerlerinizde uygulanmasını ihtiva eder.

İş güvenliği genel danışmanlık hizmetlerimiz ise iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesinin yanı sıra işletmenizin iş güvenliği alanında ihtiyaç duyduğu uygulamalar ele alınmaktadır.

İşyeri saha gözetim ve planlama çalışması, sistem yapılandırma çalışmaları, faaliyet planlarının hazırlanması, iç yönetmeliğin yazılması, iş ekipmanları ve fiziksel risklerin değerlendirilmesi, kimyasal risklerin değerlendirilmesi, patlamadan korunma dökümanı hazırlanması, acil eylem planları hazırlanması, sağlık ve güvenlik planları hazırlanması, güvenlik raporu (büyük endüstriel kuruluşlarda kaza önleme politikası Belgesi) hazırlanması, biyolojik ve ergonomik risk değerlendirmeleri, acil durum yönetiminin tamamlanması gibi faaliyetleri yürütür.