Açıklama

Yapı ve madencilik işlerinde iş sağlığı ve yönetmeliklerine göre yürütülen faaliyetlere uygun olarak;
Riskler değerlendirilir çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu,

Yapı İlerinde:  Sağlık ve Güvenlik Planı

Maden İşlerinde: Sağlık Güvenlik  Dokümanı hazırlanır.

Sağlık ve güvenlik planı /dokümanının işyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanmasını ve önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında ya da işyerinde meydana gelen iş kazası; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilmesini ve ihtiyaç halinde revize edilmesini sağlar.