Açıklama

DENİZLİ ASİL ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmektedir.

İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak, İşyeri yöneticilerine,

İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak temel eğitim çalışmalarımızdır.

Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim vererek insanlık için önemli bir konuyu çalışanlarımıza anlatmaktayız.