Açıklama
  • KOMPRESÖRLER
  • KAZANLAR
  • HİDROFORLAR
  • HAVA TANKLARI

Kompresörler : İşyerlerinde bulunan Kompresörlerin hava tankları her sene yetkili elemanlar tarafından maksimum basıncının 1.5 katı ile hidrolik basınç testine tabi tutulacaklardır. Test sonuçları rapor halinde tanzim edilecek ve işyerlerinde bulundurulacaktır.

Kazanlarda : İşyerlerinde bulunan tüm kazanlar her sene yetkili teknik elemanlar tarafından en yüksek çalışma basınçlarının 1.5 katı ile hidrolik basınç testine tabi tutulacaklardır. Test sonuçları rapor haline getirilerek işyerlerinde bulundurulacaktır.