Açıklama

Elektrik tesisatı, paratoner ve topraklama kontrol ve ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır. İşyerinde bulunan elektrikle çalışan makine ve el aletlerinin topraklamaları; elektrik iç tesisat yönetmeliği ile topraklama yönetmeliği esaslarına uygun olarak yetkili teknik elemanlar tarafından yapılacak ve yılda bir kez kontrol ve bakıma tabii tutulacak,yapılan kontroller sırasında bulunan ohm değerleri ve bu değerlerin yürürlükteki mevzuata uygun olduğu düzenlenecek olan bir belge üzerinde belirtilecektir. Ayrıca çelik  boru  veya  madeni  iskeleler,  statik  elektriğe  karşı uygun  şekilde topraklanacak ve uygun olduğunu belirten belge işyerinde bulundurulacaktır.

(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III Madde 2.3.4 Tablo 3;Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Ek IV Bölüm II Madde: 2.1, Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği Madde:10-1/p)