Denizli Asil Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yıllarca yasal dayatmaların yokluğunda iş güvenliği kavramlarının şekil ve piyasa bulmasını sağlayan bu alanda birikimlerini her zaman toplum ve meslektaşları ile paylaşan, bilgilerin paylaşıldıkça gelişip güçleneceğine inanan bir anlayışın, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde oluşturulan bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'dir.

 

İş sağlığı ve güvenliği ciddi bir konudur. Hangi hizmetin ne için ve hangi bedelle alınacağının bilinmesi için işverenlerimizin de biraz 6331 sayılı yasayı ve ilgili yönetmelikler ile ilgilenip, doküman oluşturmadan ziyade iş kazalarının azaltılmasının temel hedef ve strateji olduğunun farkına varmaları ve buna göre davranmaları gerekir.

 

Yakın geçmişte hayatımıza giren İş Sağlığı ve Güvenliiği Kültürünün toplumun her bireyine ulaşabilmesi için yılmadan, usanmadan çalışmamız gerekir. Sosyal Sorumluluğumuzun gereği olan bu kültürün aşılanması için enerjimizi tümüyle bu yönde kullanacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

 

Herşey tam bağımsız, gelişmiş, uygar, çağdaş TÜRKİYE için.

Güvenle yaşayın, Güvenle yaşatın...